Usluge IT podrške

IT Support Services

Sa više od 20 godina iskustva i 70+ iskusnog osoblja na regionalnom nivou, ITAF može da vam pruži potpunu IT podršku, IT konsultantske usluge. Zajedno sa timom Help Desk-a za mala i srednja preduzeća, korporacije i institucije osiguravamo efikasnost i produktivnost korisnika.

Servisne operacije i upravljanje uslugama

Operacije IT usluga (Servis Desk funkcija)

Korisnici mogu ostvariti kontakt sa ITAF servis deskom preko glavnog interfejsa za kreiranje tiketa.

ITAF Servis Desk je takođe dostupan putem telefona između 8:00 i 18:00 časova radnim danima i subotom od 9:00 do 17:00 časova. Izvan ovih sati postoji dežurni sistem za hitne slučajeve koji radi 24 sata dnevno.

Upravljanje IT uslugama i alatima

Upravljanje nalogom putem sistema za kreiranje tiketa
Svaki klijent dobija servis manadžera koji je odgovoran za upravljanje odnosa sa IT odeljenjem. Menadžer prati dnevne incidente, probleme i promene. Pored toga menadžer održava mesečne sastanke vezane za celokupni osvrt saradnje sa klijentom. Razvili smo sopstveni alat kome se pristupa putem interneta za upravljanje IT uslugama (service.itaf.eu), koji dolazi sa sledećim funkcionalnostima:

 • Sistem tiketa (incidenti, problemi, promene)
 • Alat za upravljanje projektima
 • CMDB – baza znanja
 • Alat za upravljanje kapacitetima
 • Alat za upravljanje konfiguracijom

Upravljanje procesima

Infrastrukturna biblioteka informacionih tehnologija (ITIL) - Efikasnost IT usluga

Upravljanje incidentima

Proces upravljanja incidentima obuhvata rukovanje incidentima i upravljanje događajima (proaktivni incidenti). Incidenti se mogu prijaviti putem servis centra, telefonskim pozivom ili dežurnim sistemom koji radi 24 sata dnevno. Za svaki incident se kreira tiket povezan sa kupcem i povezan sa stavkom konfiguracije (configuration item - CI). Proaktivne tikete kreira jedan od alata za monitoring ili inženjeri iz kancelarije.

Problemske tikete mogu da naprave inženjeri ili servis menadžer. Jednom kada je problem identifikovan, osnovni uzrok je uspešno dijagnostifikovan i plan popravke je implementiran, poznata greška ostaje deo baze podataka koja je dostupna svim inženjerima ITAF-a kao i korisniku.

Upravljanje problemima

Upravljanje promenama

Tiketi za zahtev za promenu (change request) mogu da kreiraju klijent, inženjeri ili servis menadžer. Tiketi za promenu mogu biti povezani sa stavkom konfiguracije (CI) koja je vezana ugovorom klijenta.

Šta je to ITIL?

ITIL je skup aktivnosti osmišljenih za standardizaciju selekcije, planiranja, isporuku i održavanje IT usluga unutar preduzeća. Cilj je poboljšati efikasnost i postići kontinuirano pružanje usluga.

Podrška za ICT usluge

Podrška i monitoring infrastrukture

ITAF nudi niz alata koji pružaju informacije, evidentiranje i praćenje svih vrsta infrastrukturnih slojeva. Od nadgledanja OS-a preko servera i od provere skladišnog prostora do provera servisa. Ovi alati pružaju podršku i vidljivost kojima upravlja tim inženjera mreža i sistema za podršku druge i treće kategorije.
Postoji nekoliko grupa stručnjaka:

 • Stručnjaci za mrežnu infrastrukturu
 • Stručnjaci za Linux/Unix sisteme
 • Stručnjaci za Windows sisteme
 • Stručnjaci za telefoniju
 • Konsultanti za Microsoft usluge
 • Specijalisti za bezbednost podataka

ICT podrška na terenu

ITAF ima 2 kancelarije u Srbiji i 6 kancelarija širom Flandrije i Brisela, tako da smo uvek u blizini.
Ovo je savršeno rešenje za organizacije sa više lokacija i kancelarija sa sedištem u blizini regionalnih centara.
Naši stručnjaci za terenske usluge (ICT inženjeri na terenu), doći će na lokaciju kako bi izvršili instalacije, popravke, promene i održavanje. Naše kancelarije u Srbiji:

Podrška za IT usluge

Želite li da znate više o ITAF uslugama?

Da bi vaša kompanija brzo i efikasno dobila IT podršku možete računati na naše stručnjake:

⬦ Service Desk

Vrhunski profesionalci za korisničku podršku spremni su da prepoznaju potrebe za intervencijama, implementacijom i konsultacijama koje su potrebne vašem poslovanju.

⬦ Terenski inženjeri

Ljudi koji pružaju usluge instalacije, popravke i konfiguracije na licu mesta za nesmetan rad IT sistema vašeg preduzeća.

⬦ IT i ICT inženjeri podrške i konsultanti

Daljinska pomoć ili pomoć na licu mesta od strane naših inženjera IT podrške II i III kategorije.

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama IT podrške i biće nam drago da vam pomognemo.

Ovaj sajt koristi kolačiće radi unapređenja korisničkog iskustva.