Usluge mrežne bezbednosti

Partner za usluge mrežne bezbednosti

Mrežna bezbednost je aktivnost sprečavanja kao i zaštita od neovlašćenog upada u računarske mreže kompanija. U odnosu na sigurnost krajnjih korisnika odnosno njihovih uređaja, mrežna bezbednost se fokusira na to kako ti uređaji međusobno deluju. Inžinjeri ITAF-ove mrežne bezbednosti očuvaće tok vašeg poslovanja i učiniti vašu mrežu stabilnom i zaštićenom.

Šta je cloud firewall?

Prva linija odbrane vaše mreže od uljeza.

Frewall u cloud-u je napravljen da zaštiti mrežu organizacije i njene korisnike. To nije klasični hardver unutar cloud-a već izvan njega.

Zašto odabrati cloud firewall i kako vam ITAF može pomoći?

Posedovanje zaštitnog zida (firewall-a) zasnovanog na cloud-u znači da poslovanje ne mora da zavisi od poslovne lokacije. Ovo dovodi do mrežne strukture gde sve lokacije organizacije mogu biti zaštićene jednim firewall-om ili jednim klasterom forewall-ova. Kao rezultat imamo efikasniju mrežnu strukturu i niže troškove održavanja firewall-a/ova. Klijent može imati puno vlasništvo nad firewall-om putem veb interfejsa. Inženjeri ITAF-a ga održavaju apliciranjem dnevnih bezbednosnih ažuriranja (patching).

Zaštita za Email, Malware i Phishing

Phishing i spam - šta je to i kako to sprečiti?

Malware i virusi su softveri koji su namerno napravljeni da nanesu štetu podacima na računaru ili serveru na mreži. Zlonamerni softver (malware) se često postavlja na računar krajnjeg korisnika putem određene tehnike preko e-pošte, koja se naziva phishing. Phishing predstavlja napad socijalnog inženjeringa koji se često koristi za krađu podataka o korisnicima i kompanijama, uključujući login podatke i brojeve kreditnih kartica. Do toga dolazi kada napadač, maskiran kao pouzdan izvor, prevari žrtvu u otvaranju e-pošte.

Kako to sprečiti i kako se ITAF uklapa u ovu situaciju?

ITAF pruža profesionalni filter protiv virusa i zlonamernog softvera pre svih dolaznih e-poruka vaše organizacije. Pored toga, ITAF može organizovati obuku o bezbednosti podataka na mreži za osoblje, da ih nauči kako da rade na bezbedan način, kako da prepoznaju phishing poruke i spreči ih da preduzmu pogrešne akcije prilikom prijema phishing pošte.

Mreža i sistem za detekciju upada
zasnovani na hostu (HIDS & NIDS)

Nadgledajte, analizirajte i zaštitite sistem od pretnji na mreži

Sistemi za otkrivanje upada (Host Intrusion Detection Systems HIDS i Network Intrusion Detection Systems NIDS) su metode upravljanja bezbednošću za računare, servere i mreže. U HIDS-u, aplikacije za sprečavanje pretnji, kao što su firewall-ovi, antivirusni softver i programi za otkrivanje špijunskog softvera, instalirane su na svakom mrežnom računaru koji ima dvosmerni pristup spoljnom okruženju poput interneta. U NIDS-u, softver protiv pretnji instaliran je samo na određenim tačkama, kao što su serveri koji se povezuju između spoljnog okruženja i mrežnog segmenta koji treba zaštititi.

Kako ITAF može da pomogne u vođenju HIDS-a i NIDS-a?

Sva otkrivanja upada (intrusion detection – ID) uključuju prikupljanje i analizu informacija iz različitih područja u okviru računara, servera ili mreže, gde će ITAF stručnjaci za mrežu identifikovati moguće pretnje hakera i krekera unutar ili van organizacije. ID sistemi zasnovani na hostu i mreži imaju svoje prednosti i ograničenja. Najefikasnija zaštita mreže obezbeđena je kombinacijom ove dve tehnologije koje smo spremni da pokrenemo za vaše bezbedno poslovanje.

Bezbednost informacija i
usluge upravljanja događajima (SIEM)

Analiza sigurnosnih upozorenja u realnom vremenu

Softver za bezbednost informacija i upravljanje događajima (SIEM) pruža poslovnim stručnjacima za bezbednost uvid i evidenciju o aktivnostima u njihovom IT okruženju. On kombinuje upravljanje bezbednosnim događajima (security event management SEM) koji u realnom vremenu analizira zapisnike i podatke o događajima kako bi obezbedio praćenje pretnji, zatim korelaciju događaja i odgovor na incident sa upravljanjem bezbednošću informacija (SIM) koji prikuplja, analizira i izveštava o prikupljenim podacima.

Koje su pogodnosti korišćenja SIEM softvera i gde ITAF stupa na scenu?

Kao lider pružanja usluga u oblasti bezbednosti podataka, ITAF poseduje softver SIEM koji prikuplja i objedinjuje podatke generisane u celoj tehnološkoj infrastrukturi organizacije, od sistema domaćina (host) i aplikacija do mrežnih i bezbednosnih uređaja, kao što su zaštitni zidovi i antivirusni filteri. Stručnjaci za bezbednost u ITAF-u zatim identifikuju i kategorizuju incidente i događaje putem softvera i rade njihovu analizu. Softver ima dva glavna cilja, a to su:
– pružanje izveštaja o incidentima i događajima vezanim za bezbednost, kao što su uspešna i neuspešna prijavljivanja, aktivnosti zlonamernog softvera i druge moguće zlonamerne aktivnosti
– slanje upozorenja ako analiza pokaže da se aktivnost odvija protiv unapred određenih pravila i na taj način ukazuje na potencijalni bezbednosni problem.

Podrška mrežne bezbednosti

Sprečavanje pretnji i siguran pristup internetu

Pomažemo vam da osigurate svoju povezanost na internet kako biste ispunili propise o privatnosti i zaštitili svoje poslovne podatke. Inženjeri ITAF-ove mrežne bezbednosti očuvaće tok vašeg poslovanja i učiniti vašu mrežu stabilnom i zaštićenom.

Za više informacija o ITAF uslugama mrežne bezbednosti kontaktirajte nas i biće nam drago da vam pomognemo.

Obezbedite svoju IT poslovnu infrastrukturu

Na strani sa uslugama iz IT bezbednosti vas očekuje još korisnih informacija...

Ovaj sajt koristi kolačiće radi unapređenja korisničkog iskustva.