Politika privatnosti u pogledu selekcije i procesa zapošljavanja

Uvod

U ovom dokumentu ITAF objašnjava koje lične podatke sakuplja i na koji način ih tretira u procesu selekcije i regrutovanja u skladu sa evropskim GDPR (uredba (EU) 2016/679) i u skladu srpskog Zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl.gl. RS 87/2018).

Ova politika se odnosi na sve vrste konkursa za posao: npr. spontane, internet oglasa za posao, putem uobičajene pošte, putem elektronske pošte itd.

Koje lične podatke obrađujemo?

Lični podaci podrazumevaju sledeće informacije:

  • identifikacioni podaci
  • kontakt podaci
  • podaci o porodici
  • podaci o obrazovanju i radnom iskustvu
  • sudski podaci (Izvod iz krivične evidencije)

Ove informacije se mogu dostaviti direktno ili putem radne biografije, motivacionog pisma, internet ankete, testova, preporuke, ličnog kontakta itd.

Šta mislimo pod obradom podataka?

Primenjujemo GDPR uredbu:

“obrada” podrazumeva bilo koju operaciju ili skup operacija koje se izvode na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, struktuiranje, skladištenje, prilagođavanje ili ispravka, preuzimanje, konsultacija, upotreba, otkrivanje prenošenjem, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje. » (član 4, deo 2 i 6 GDPR uredbe).

Koja je svrha obrade podataka?

Prikupljeni lični podaci se isključivo koriste u kontekstu procesa selekcije i regrutovanja. Bez ovih informacija, postupak selekcije i zapošljavanja ne može biti izvršen i, drugim rečima, ne možete biti razmatrani za popunjavanje otvorenih radnih pozicija.

Vaš odgovor za naše nepopunjeno radno mesto ili podnošenje spontane prijave važi kao aktivan čin kojim izričito i nedvosmisleno dajete dozvolu za obradu svojih podataka. Ovo odobrenje možete u bilo kojem trenutku povući slanjem svog zahteva na e-mail adresu hr.office@itaf.eu.

Koliko dugo se čuvaju moji podaci?

Lični podaci će se čuvati u periodu od najviše jedne godine nakon završetka postupka selekcije i regrutovanja i biće u potpunosti izbrisani iz sistema nakon toga.

Šta ITAF preduzima da zaštiti moje lične podatke?

Lični podaci se čuvaju u okviru Evropske unije, u skladu sa GDPR direktivom.

U okviru ITAF-a:

Samo menadžer za ljudske resurse i odgovorni članovi tima / odeljenja imaju pristup vašim ličnim podacima u cilju mogućcnosti izvršavanja njihovih dužnosti u postupku selekcije i zapošljavanja. Ove osobe dužne su da poštuju poverljivost i sigurnost ovih podataka.

Izvan ITAF-a:

Podaci o konkurisanju mogu se deliti sa eksternim i ovlašćenim pružaocima usluga za vršenje i upravljanje regrutovanjem. Na primer, možemo da delimo Vaše lične podatke sa ovim pružaocima usluga za skrining i verifikaciju vaše aplikacije i informacija koje nam dajete. Ovo može uključivati proveru akademskih i profesionalnih kvalifikacija.

Koja prava imam u vezi sa svojim ličnim podacima?

Sledeća prava možete da koristite u bilo kom trenutku:

  • prilagođavanje tačnosti podataka
  • prevremeno brisanje sačuvanih podataka: pošaljite svoj zahtev na hr.office@itaf.eu
  • podnošenje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka kod nadležnog organa koji je:
  • pitanja u vezi sa ovom izjavom o privatnosti: pošaljite svoj zahtev na hr.office@itaf.eu

ITAF zadržava pravo da promeni ovu izjavu o privatnosti.

Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site Web et notre service.